transylvanianmisanthropy:

Own

nightsgrow:

Jag är revolvern mot tinningen
Jag är hjärtat i kras

- Magnus Ekelund, Utan Er